Gazeta codzienna

Sztuka. Kultura. Nauka.

* * *
Merkuriusz Polski dzieje wszystkiego świata w sobie zamykający dla informacji pospolitej. Od 3 stycznia 1661.
niedziela, 21 Październik, 2018 - 12:54

Współpraca w obszarze kultury w województwie śląskim

wt., 08/04/2014 - 00:04
Kategoria: 

Współpraca w obszarze kultury w województwie śląskim: samorządy, publiczne instytucje kultury, organizacje pozarządowe

Stowarzyszenie Klon/Jawor, 2013
Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Niniejsze opracowanie przygotowane zostało na podstawie badań prowadzonych przez Stowarzyszenie Klon/Jawor na przełomie lat 2012/2013 w ramach projektu „Ku lepszej współpracy – badanie potrzeb i oczekiwań organizacji kultury, JST i instytucji kultury w zakresie ich wzajemnej współpracy na rzecz realizacji zadań publicznych w obszarze kultury”. Poniżej prezentujemy najważniejsze wyniki dotyczące tej współpracy w województwie śląskim. (źródło: Wprowadzenie, [w:] Współpraca w obszarze..., s. 2)

 

Źródło: http://civicpedia.ngo.pl/files/civicpedia.pl/public/2013_Klon_Kultura_Slask.pdf

Pełny raport z badania (obejmujący analizy ogólnopolskie) dostępny jest w portalu ngo.pl: http://civicpedia.ngo.pl/static/raport_kultura/