Gazeta codzienna

Sztuka. Kultura. Nauka.

* * *
Merkuriusz Polski dzieje wszystkiego świata w sobie zamykający dla informacji pospolitej. Od 3 stycznia 1661.
piątek, 21 Wrzesień, 2018 - 15:31

E. Wojnicka, "Upowszechnianie technologii informatycznych w wymiarze regionalnym - doświadczenia regionu Asturia w północnej Hiszpanii"