Gazeta codzienna

Sztuka. Kultura. Nauka.

* * *
Merkuriusz Polski dzieje wszystkiego świata w sobie zamykający dla informacji pospolitej. Od 3 stycznia 1661.
niedziela, 19 Styczeń, 2020 - 19:22

Sarnicki o pochodzeniu Polan od homeryckich Henetów

ndz., 03/11/2013 - 18:51

Patrząc na współczesny stan nauki na temat dawnych mieszkańców ziem obecnej Polski, nadal ma się wrażenie że nic nie wiadomo. Wandalów lub Wenedów wielu dawnych autorów identyfikowało z przodkami Słowian. Wg obecnego stanu wiedzy, nie wiadomo czy identyfikuje się z italo-celtycką bądź (północno-)iliryjską grupą językową, albo też w ogóle z innej strony: z proto-Słowianami. Zdaniem badającego te dawne skojarzenia historyków średniowiecznych i renesansowych, niejakiego Niederlego, po prostu skojarzono etymologiczne podobieństwo nazwy Wenedów z homeryckimi Henetami z Małej Azji. Ptolemeusz miał pisać jakoby Henetowie są największym plemieniem Sarmacji i mieli wypełnić wielkie przestrzenie, obcnie identyfikowane z Rosją i Polską. Stamtąd mieli osiedlić się na wybrzeżach Morza Bałtyckiego. Gwagnin, około XVI-wieczny badacz, opowiada że Heneci byli narodem sauromackim, czyli słowiańskim. Dzieło Sarnickiego Annales, sive de origine et rebus gestis Polonorum et Li... bada i pogłębia tezę o pochodzeniu mieszkańców Polski od opisywanych przez Homera Henetów, mających stać się Wenedami. Z powodu braku jakichkolwiek przekonujących wskazówek współczesnej nauki, należy chyba zdać się na doniesienia średniowieczne i antyczne.

(opr. Adam Fularz)

Literatura:

SCHULTE, J; (2009) Mity etnogenetyczne jako nośniki ideałów humanistycznych: Paflagońscy Henetowie w historiografii polskiej a ich recepcja w Europie.