Gazeta codzienna

Sztuka. Kultura. Nauka.

* * *
Merkuriusz Polski dzieje wszystkiego świata w sobie zamykający dla informacji pospolitej. Od 3 stycznia 1661.
niedziela, 9 Sierpień, 2020 - 21:53

Mityczni królowie lechiccy: Lech, Lel i Polel, Nya, Jessa

wt., 17/12/2013 - 08:21

Kronika Prokosza (Kronika polska przez Prokosza w wieku X napisana, z dodatkami z Kroniki Kagnimira, pisarza wieku XI, i z przypisami krytycznymi komentatora wieku XVIII pierwszy raz wydrukowana z rękopisma nowo wynalezionego) – tzw. kronika słowiańsko-sarmacka rzekomego kronikarza Prokosza z 936 roku, przez krytycznie do niej nastawionego Lelewela - nie wiadomo czy na podstawie weryfikowalnych przesłanek- utożsamiana z twórczością Przybysława Dyjamentowskiego (1694-1774). Opublikowana została po raz pierwszy przez Hipolita Kownackiego w Warszawie w 1825 roku. Kownacki przełożył ją także wkrótce potem na łacinę. Dzieło publikuje nieznane wcześniej listy królów mitycznych. Wg niej, Lech, władca mityczny, miał panować około lat 1524- 1474 p.n.e.

wg Chronicon slavo-sarmaticum Procosii: Saeculi X. scriptoris atque de origine ... Autorzy Procossius (Cracoviensis)