Gazeta codzienna

Sztuka. Kultura. Nauka.

* * *
Merkuriusz Polski dzieje wszystkiego świata w sobie zamykający dla informacji pospolitej. Od 3 stycznia 1661.
środa, 22 Maj, 2019 - 01:02

Bóstwa Swisto, Poswist, Pogoda w literaturze

wt., 13/12/2016 - 12:58

O kulcie bóstw Swisto, Poswist, Pogoda na Łysej Górze donosi Jan Długosz. "Na jej szczycie znajdować się miała bożnica w bałwochwalstwie żyjących Słowian, gdzie (...) podług innych czczono tu bożyszcza: Świst, Poświst, Pogoda...” -donosi kronika Jana Długosza. Mamy też więcej źródeł:

 

B

iblioteka warszawska, Tom 1